رضا نورانی گفت:به علت عدم تثبیت هزینه های تمام شده صادر کننده و همچنین روبه رویی با فهرست جدید قیمت فروش در بازار هدف، نمی توان از سامانه نیما استفاده کرد.

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وضعیت صادرات محصولات زراعی را در بازار تحریم بررسی کرد و گفت: با توجه به محدودیت تحریم ها صادرات به شکل امانی انجام می شود. از این رو کالا باید قدرت رقابت با محصولات دیگر کشور ها را داشته باشد، در غیر اینصورت صادرات امکان پذیر نیست. یکی از راهکارها تعیین معیار مشخص برای قیمت گذاری است. از این رو ما قیمت پایه را به گمرک ایران اعلام می کنیم، اما به دلیل مشکلاتی مانند به موقع نرسیدن کانتینر در زمان بارگیری و یا وجود رقیب قوی تر در بازار هدف و مسائلی از این قبیل ممکن است با قیمت پیشنهادی ما موافقت نشود، به عنوان مثال اگر محصولی مانند سبزی ارائه کنیم چون رقیب های زیادی از سایر کشورها در بازار این محصول ممکن است وجود داشته باشد و با قیمت پیشنهادی ما موافقت نشود ما مجبور به از بین بردن محصولمان خواهیم شد.

رضا نورانی با اشاره به طرحی موسوم به سماک اظهار کرد: پیشنهاد جایگزینی طرحی بنام سماک با سامانه نیما وجود دارد، باید متخصصان راهکارهای درستی برای رفع مشکلات صادرات ارائه کنند. زیرا سامانه نیما ایراداتی دارد که ممکن است با اجرای طرح سماک رفع و تبدیل به برنامه ای کاربردی و مفید تر شود. به طوری که برای صادر کننده و خریدار مشکل ارزی  پیش نیاید. همچنین در طرح سماک صادر کننده بتواند به قیمت توافقی ارز را به وارد کننده به فروش برساند.

رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید روی مسائلی همچون نرخ ارز واردات محصولات کشاورزی نظارت کند و با کارشناسی و برنامه ریزی صحیح سامانه می توان موانعی چون تعیین نرخ نهایی ارز را برای صادر کننده مشخص کرد.

نورانی در انتها درباره دیگر ایرادات برنامه نیما اظهار داشت:به علت عدم تثبیت هزینه های تمام شده صادر کننده و همچنین روبه رویی با فهرست جدید قیمت فروش در بازار هدف، نمی توان از این طرح استفاده کرد، چون ملاکی برای قیمت گذاری واقعی وجود ندارد. مثلا وقتی متقاضی کانتینر یخچال از مبدا به سمت مقصد حرکت کند تابع مدت زمان حمل است، ازاین رو قیمت حمل و نقل دریایی ثابت نیست به همین دلیل در این بخش باید نظارت کافی برای بالابردن کیفیت حمل ونقل انجام شود تا به قیمت واقعی نزدیک تر شویم.