مقررات ملوانی جدید از سوی دولت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هیات دولت بر اساس پیشنهاد وزارت خانه‌های کشور، اقتصاد، صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه مرداد 96 را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان بنادر مکلف شد با همکاری گمرک ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین شیوه نامه اجرایی نحوه و چگونگی استقرار عوامل اآن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه اقدام کند.

همچنین سازمان بنادر موظف شد با همکاری گمرک و وزارت کشور  طی سه ماه نسبت به تدوین و تصویب  آیین نامه طرح ساماندهی بنادر کوچک اقدام کند.

بر اساس تبصره 4 این آیین نامه حمل یا ترانشیپ کالا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی در خصوص شناورهای زیر 500 تن  مشمول 20 درصد تخفیف در مجموع سود بازرگانی میباشد.

هیات دولت

رئیس جمهور

هیات وزیران