محمدحسین مقیسه گفت: در حال حاضر تامین مالی صنایع کوچک از طریق بانک ها با چالش هایی مواجه هست و دولت باید سقف صدور ضمانت نامه از طریق صندوق ها را افزایش دهد و هزینه های ناشی از این پوشش ها را از طریق اشتغالزایی و توسعه فراگیر جبران کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای شفاف شدن مشکلات تامین مالی صنایع کوچک نخست باید وضعیت موجود ارزیابی شود گفت: در حال حاضر صنایع کوچک در تأمین وثائق برای بانک‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند، زیرا بسیاری از آنها کوچک هستند و خانوادگی اداره می‌شوند یا اعتبار لازم در اقتصاد کشور برای جلب اعتماد بانک‌ها را ندارد از این رو صندوق ها می توانند در پوشش ریسک تامین مالی آن ها از طریق بانک ها موثر باشند.

او با بیان اینکه از گذشته تأمین مالی صنایع کوچک از طریق بانک‌ها با مشکلاتی مواجه بوده است تصریح کرد: در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه راهکار این موضوع را استفاده از ظرفیت صندوق‌ها دانسته‌اند، همان‌طور که ایران نیز در بخش‌های مختلف صندوق‌های مالی تأسیس کرده است.

مقیسه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال توسعه اشتغال در جامعه است باید به عنوان ضربه‌گیر خسارت‌های کوتاه‌مدت را بپذیرد افزود: زمانی که خسارت واحدهای تولیدی از طریق صدور ضمانت نامه ها پوشش داده می شود، دولت در بلندمدت هزینه های پوشش خسارت ها را از طریق توسعه فراگیر، اشتغال در جامعه و افزایش درآمدهای مالیاتی جبران خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دولت از یک سال پیش موضوع واگذاری صندوق های دولتی که در بخش های مختلف ضمانت نامه صادر می کردند را در دستور کار قرار داده است، هرچند به دلیل کارکرد دولتی بودن آن ها و نداشتن قابلیت درآمدزایی همچنان مسکوت مانده و ازطرف دیگر افزایش سرمایه ای نیز برای ایجاد رونق در فعالیت آن ها نیز از سال 94 به بعد انجام نشده است.