تولید برق ایران در پایان سال 96 با افزایش ظرفیت در بخش های مختلف در سال گذشته، به 78 هزار و 484 مگاوات رسیده بود که این رقم با افزایش 242 مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به 78 هزار و 726 مگاوات رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، اکنون تولید برق کشور در قسمت های نیروگاه های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی، برق آبی، اتمی، تولید پراکنده، خودتأمین ها، تجدیدپذیرها و دیزلی اجرا می شود.

مجموع ظرفیت اسمی تولید برق ایران در پایان سال 96 با افزایش ظرفیت در بخش های مختلف در طول سال گذشته، به 78 هزار و 484 مگاوات رسیده بود که این رقم با افزایش 242 مگاواتی در دو ماهه نخست سال جاری به 78 هزار و 726 مگاوات رسید.

در دو ماه نخست سال جاری شاهد بهره برداری از نخستین واحد نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به ظرفیت 160 مگاوات و همچنین بهره برداری از نیروگاه های DG و CHP (تولیدپراکنده) به مجموع ظرفیت 82 مگاوات در نقاط مختلف کشور بودیم که در مجموع افزایش 242 مگاواتی را در ظرفیت اسمی تولید برق کشور به دنبال داشت.