زنگنه گفت: به شرکت توتال زمانی دو ماهه داده شده که با آمریکا به توافق برسد.

به گزارش خبرگزاری موج، زنگنه از مهلت ۶۰ روزه به شرکت توتال برای مذاکره با آمریکا اطلاع داد و گفت: اگر دولت آمریکا با ماندن توتال در ایران موافقت نکند، چین جایگزین این شرکت می شود.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه شرکت توتال فرانسه در حال حاضر مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای ماندن در پروژه فاز 11 پارس جنوبی است ،تصریح کرد: شرکت توتال 60 روز فرصت دارد تا با دولت آمریکا مذاکره کند که دولت فرانسه نیز در این 60 روز می تواند با دولت آمریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکراتی انجام دهد.

وزیر نفت با بیان اینکه در صورت موافقت دولت آمریکا و استثنا قائل شدن برای توتال، این شرکت در ایران می ماند، گفت: اگر دولت آمریکا با ماندن توتال در ایران موافقت نکند، چین جایگزین این شرکت می شود.