مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات در خصوص سپرده گذاریهای صندوق توسعه ملی گفت : در سال گذشته مجموع مبالغ ریالی که توسط صندوق توسعه ملی نزد بانک سپرده گذاری شد، 1720 میلیارد تومان بود.

به گزارش  خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، آقای رضا ساعدی فر تصریح کرد: 100 میلیارد تومان از این رقم در انتهای سال دریافت شد و برای تخصیص به طرحهای سرمایه گذاری در مناطق برخوردار می باشد.

ساعدی فر اظهارداشت: 1620 میلیارد تومان نیز جهت پرداخت تسهیلات به سرمایه در گردش برای صادرکنندگان، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی در بخش صنعت و معدن بوده است که بخش عمده ای از این منابع براساس بسته حمایت از صادرات می بایست با منابع بانک تلفیق و در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

وی با اعلام این مطلب که از منابع تلفیقی مقدار کمی باقی مانده است، گفت: منابع تلفیقی شامل منابع بانک با اعمال نرخ سود 16 تا 18 درصد در سال و منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 11 درصد درسال است که تاکنون به تناسب پرداخت شده است.

ساعدی فر ادامه داد : بخشی از منابع به طور مشترک متعلق به مناطق غیر برخوردار و شرکتهای دانش بنیان بوده است که در قرارداد بین بانک و صندوق توسعه ملی تفکیک نشده است. از این منابع 130 میلیارد تومان باقی مانده و قابل استفاده برای پرداخت به متقاضیان ذیربط است.

وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در خصوص رعایت نسبت مالکانه بیست درصدی شرکت ها در قراردادهایش تاکید دارد و اگر این نسبت رعایت نشود، اطلاعات در سامانه صندوق قابل ثبت نخواهد بود.

مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات اظهار داشت : قواعد پرداخت از منابع توسعه ملی به گونه ای است که اگر مشتری درحال استفاده از تسهیلات است، به طور همزمان نمی تواند از دیگر تسهیلات صندوق استفاده کند اما شرایط برای استفاده از یک مصوبه به طور تدریجی در چند قرارداد فراهم شده است.