شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ تا پایان فروردین ماه سال جاری مبلغ 919میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات حدود 67درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.