مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان با بیان روابط تجاری گسترده با ایران گفت:ما نمی دانیم چه بخش هایی تحت تحریم قرار خواهند گرفت. ما نگرانی هایمان را با بخش اقتصادی سفارت آمریکا در کابل در میان گذاشته ایم، اما آنها هیچ اطلاعی درباره (جزئیات) تحریم ها ندارند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری طلوع نیوز افغانستان، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان گفته است که که روابط تجاری ایران و افغانستان روبه افزایش است، اما تحریم های آمریکا علیه ایران بر روابط تجاری بین دو کشور همسایه تاثیر خواهد گذاشت.

عتیق الله نصرت، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان گفت: ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان است و تجار افغان علاقمند به افزایش حجم تجارت با ایران و هند از طریق ایران هستند.

روابط ایران افغانستان

نصرت در خصوص تحریم های جدید اعلام شده از سوی دولت آمریکا علیه ایران گفت: این تحریم ها نگران کننده است. ما نمی دانیم چه بخش هایی تحت تحریم قرار خواهند گرفت. ما نگرانی هایمان را با بخش اقتصادی سفارت آمریکا در کابل در میان گذاشته ایم، اما آنها هیچ اطلاعی درباره (جزئیات) تحریم ها ندارند.

در عین حال، وزارت بازرگانی و صنایع افغانستان گفته، این کشور تجارت با کشورهای منطقه از جمله ایران را بر مبنای منافع ملی ادامه خواهد داد.

مسافر کوکندی، سخنگوی این وزارتخانه گفت: افغانستان به تلاش های خود برای جلوگیری از بروز مشکلاتی که بر روابط تجاری این کشور با کشورهای منطقه تاثیر بگذارد، ادامه می دهد.

کوکندی افزود: این تحریم ها ممکن است بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد، اما ما بر اساس منافع ملی مان از مسیرهای ترانزیتی مختلفی استفاده می کنیم تا از بروز هر گونه مشکلی جلوگیری کنیم. ایران بخشی از تلاش های ما برای استفاده از مسیرهای مختلف خواهد بود.

تحلیلگران معتقدند، دولت افغانستان برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه باید دست به انعقاد موافقتنامه های تجاری دوجانبه و چند جانبه بزند.