مهدی پور قاضی گفت: در حال حاضر صنعت ایران وابستگی به واردات از آمریکا ندارد و پس از مذاکره دیپلمات های ایرانی با اروپایی ها و تایید پایبندی آنها روند رشد صنعت ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت صنعت بدون اتصال به بازارهای جهانی رشد نخواهد کرد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه  بخشی از مشکلات صنعت، داخلی است اظهار کرد: در شرایط کنونی صنایع با مشکلات مختلفی همچون نوسان نرخ ارز و...مواجه هستند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته تنها به توزیع تسهیلات پرداخته در حالی که باید به آسیب شناسی مشکلات تولید می پرداخت نه اینکه با دادن تسهیلات بنگاه های بدهکار را بدهکار تر کند.

قاضی پور با بیان اینکه مشکل صنعت، خروج آمریکا از برجام نیست بلکه موانع داخلی نیز وجود دارد افزود: در حال حاضر صنعت ایران وابستگی به واردات از آمریکا ندارد، ولی برای به روز بودن فناوری نیازمندهمکاری با اروپا هستیم و اگر در مذاکرات آینده با اروپایی ها زمینه تداوم برجام بدون آمریکا نیز فراهم شود صنعت ایران می تواند به رشد خود ادامه دهد اما اگر اروپایی ها متعهد به اجرای برجام نباشند صنعت ایران از بازار جهانی دور خواهد افتاد و در نهایت نمی تواند رقابت پذیری خود را حفظ کند.

او با تاکید بر اینکه مهمترین مشکل صنعت در شرایط کنونی، بازار است تصریح کرد: وقتی در نتیجه تحریم ها مبادلات تجاری محدود شود نه تنها بازار برای صادرات از دست می رود بلکه ورود فناوری های جدید نیز غیرممکن خواهد شد و این مساله آسیب بزرگی به صنعت است.