شاخص امروز بورس بی‌توجه به مسائل سیاسی، راه صعود را در پیش گرفت و ۴۱۲ واحد رشد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جریان معاملات امروز بازار بورس تهران - سه شنبه 18 اردیبهشت-  بورس تهران سبزپوش شد و شاخص با ۴۱۲ واحد رشد مواجه شد.

هم اکنون شاخص بورس به ۹۳ هزار و ۵۷۸ واحد رسیده است و  ۴۴۶ میلیون سهم به ارزش ۸۱۶ هزار و ۵۹۱ میلیون ریال در قالب ۲۹ هزار و ۲۲۶ معامله رد و بدل شده است.

ارزش امروز بازار بورس تهران

امروز ارزش بازار بورس تهران به ۳ میلیون و ۶۸۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال رسید.