بانک ملی ایران بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط را در میان سایر بانک ها در سال گذشته به خود اختصاص داد و در رتبه نخست نظام بانکی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طی سال گذشته این بانک در راستای کمک به تحقق سیاست های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعداد سه هزار و 982 فقره تسهیلات به ارزش بیش از 31 هزار و 871 میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

همچنین از مجموع درخواست های رسیدگی شده، تعداد 42 فقره تسهیلات ریالی و ارزی به ترتیب به ارزش بیش از 21 هزار و 21 میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک و یک میلیارد و 608 میلیون یورو از محل منابع فاینانس و صندوق توسعه ملی مصوب شده است.

در مدت مذکور، با توجه به مشارکت بانک ملی ایران در طرح های مختلف اعم از ایجادی و تکمیلی طرح های نیمه تمام، تعداد چهار فقره طرح با تسهیلاتی به ارزش 295 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.