با ثبت نام 546 نفر از متقاضیان شغل رئیس قطار مسافری شرکت حمل و نقل ریلی رجا، آزمون استخدامی این شغل در روز جمعه 7 اردی بهشت ماه 1397 برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج بر این اساس، بعد از تصحیح اوراق آزمون کتبی، افرادای که موفق به کسب حد نصاب نمره شده اند، برای ادامه انجام مراحل بعدی فرایند جذب دعوت خواهند شد.

با انجام فرایندهای آتی جذب، نفرات نهایی انتخاب و برای طی دوره آموزشی به مرکز آموزش رجا معرفی می‌شوند.

هر یک از منتخبین شغل رئیس قطار مسافری شرکت رجا، باید دوره آموزشی این شغل را به میزان یک هزار ساعت با موفقیت بگذرانند.

ضمناً نتایج اولیه( فهرست پذیرفته شدگان) آزمون استخدامی رئیس قطاری رجا، در نیمه دوم اردی بهشت ماه 97 از طریق سایت شرکت رجا به نشانی www.raja.ir منتشر خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج