پیام رسان تلگرام از دسترس خارج شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تلگرام از دسترس خارج شد.

پاول دوروف علت آن را نقص فنی در سرورهای تلگرام اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج