ناظر گمرکات استان هرمزگان گفت: خودروهایی که از باند قاچاق سازمان یافته خودروهای خارجی در حال انجام تشریفات قانونی بود.

به گزارش خبرگزاری موج، گمرک ایران درباره انهدام باند قاچاق سازمان یافته خودروهای خارجی گفت: این خودروها به صورت قانونی به گمرک شهید باهنر بندرعباس اظهار شده بودند. 

‌ناظر گمرکات استان هرمزگان با بیان این مطلب تصریح کرد: خودروها بدوا به صورت قانونی به گمرک اظهار و تشریفات اولیه برخی از آنها انجام و یا در حال طی نمودن مابقی تشریفات بود.

علیرضا دشتانی ادامه داد:‌ بنابر اعلام گمرک شهید باهنر بندرعباس تشریفات اولیه واردات قطعی ۳۱۹ دستگاه خودروی سواری طی ۱۲ فقره اظهارنامه در گمرک مذکور در حال انجام بوده و تشریفات نهایی کالای اظهارنامه‌های مربوطه در گمرک مزبور تمام نشده بود.

به گفته ناظر گمرکات استان هرمزگان، دلایل و مستنداتی مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است.

دشتانی خاطرنشان کرد: به استناد مواد ۷، ۳۸ و ۱۰۵ قانون امورگمرکی امکان خروج کالا از آن گمرک امکان پذیر نبوده؛ به دلیل اینکه تشریفات گمرکی این خودروها در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده است.

ناظر گمرکات استان هرمزگان به نقل از مدیر کل گمرک شهید باهنر اظهار کرد: کالای موضوع اظهارنامه های مورد نظر در حال انجام تشریفات گمرکی و در مرحله پرداخت حقوق ورودی متعلقه بوده و مجوزهای مربوط به ترخیص این خودروها نیز توسط سازمان‌های ذیربط اخذ شده است.

وی افزود: مجوز ورود این خودروها در سامانه جامع امور گمرکی بارگذاری شده و تخلف از مقررات از سوی هیچ مرجعی رسما به گمرک گزارش نشده است. همچنین دلایل و مستندات مبنی بر توقیف خودروهای مذکور به گمرک واصل نشده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج