گمرک ایران حقوق ورودی انواع سیگار را برای اجرا به گمرکات ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، گمرک ایران حقوق ورودی سیگار را جهت اجرا به گمرکات ابلاغ کرد.

حقوق ورودی انواع سیگار برای اجرا به گمرکات ابلاغ شد.بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و با توجه به مکاتبه معاونت حقوقی رییس جمهور، حقوق ورودی سیگار و سیگار برگ، ۲۴ درصد اعلام شد. بر این اساس سود بازرگانی سیگار ۲۰ و حقوق ورودی آن ۴ درصد میباشد به این ترتیب مجموع حقوق ورودی سیگار برگ ۲۴ درصد خواهد بود.

گمرکات برای صدور مطالبه نامه کسری دریافتی اقدام کنند

در ادامه این بخشنامه تاکید شده، گمرکات اجرایی در خصوص اظهارنامه‌هایی که حقوق ورودی کمتری پرداخت شده است، قبل اتمام مهلت قانونی ذکر شده در ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، برای صدور مطالبه نامه کسری دریافتی اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج