بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، ادارات امور مالیاتی موظف شدند برای کاهش اعتراضات و تکریم مودیان تا زمان تصویب و ابلاغ نهایی ماده واحده از انجام کلیه اقدامات اجرایی در مورد آن دسته از مودیان که معافیت ماده 13 قانون مذکور آنها برای عملکرد سالهای 91 تا93صرفا به واسطه عدم ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعمال نگردیده است، خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس بخشنامه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امورمالیاتی، با توجه به روند تصویب نهایی ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن در خصوص معافیتهای مالیاتی، روند اقدمات اجرای مالیاتی در خصوص برخی مودیان فعال در این مناطق متوقف شده است.

بر این اساس ادارات امور مالیاتی موظف شدند با توجه به جلوگیری از اقدامات موازی، کاهش اعتراضات مودیان و تکریم مودیان تا زمان تصویب و ابلاغ نهایی ماده واحده از انجام کلیه اقدامات اجرایی در مورد آن دسته از مودیان که معافیت ماده 13 قانون مذکور آنها برای عملکرد سالهای 91 تا93صرفا به واسطه عدم ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اعمال نگردیده است، خودداری کنند.

اخذ مالیات از برخی مودیان مناطق آزاد تجاری متوقف شد + سند

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج