با حکم ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، حمید قنبری به سمت مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی حمید قنبری را به سمت مدیر اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی منصوب کرد.

وی پیش از این معاون اداره تامین اعتبارات بانک مرکزی بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج