معاون گمرک گفت: تا تاریخ 26 اسفند امسال کل درآمد گمرک از محل حقوق ورودی کالاها بالغ بر 22 هزار و 237 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی رحیمیان با اشاره به درآمدهای گمرک در سال 96 اظهارداشت: براساس آمار تا تاریخ 26 اسفند امسال درآمد گمرکی از محل حقوق ورودی کالاها بالغ بر 22 هزار و 237 میلیارد تومان بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک افزود: این درآمد به دو روش، نقد و ضمانت‌های بانکی دریافت شده که حقوق ورودی نقدی بالغ بر 21 هزار 237 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به رقم مصوب درآمدهای گمرکی در بودجه 96 تصریح کرد: 17 هزار و 500 میلیارد تومان رقم مصوب بوده که با توجه به درآمد حاصل شده حدود 30 درصد رشد دارد.

رحیمیان با اشاره به اینکه گمرک ایران بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را نیز اخذ می‌کند، یادآور شد: در مدت یاد شده به غیر از درآمدهای گمرکی بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده کالا وصول شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج