گمرک ایران در خصوص توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت توسط گمرک بندر امام خمینی (ره) توضیحاتی را ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از گمرک ایران، گمرک علت توقیف 126 هزار تن ذرت را توضیح داد.

وفق مقررات صادرات و واردات، گمرک ایران مجوز واردات هیچ کالایی را صادر نمی کند و تمامی کالاها ابتدا با اخذ مجوز از دیگر سازمان های مرتبط با تجارت خارجی و سپس اظهار به گمرک وارد کشور می شود؛ ضمن اینکه ورود انواع کالا مشمول اخذ مجوزهای قانونی از سازمان های همجوار است و گمرک ایران پس از اخذ مجوزهای مرتبط با واردات هر کالایی نسبت به وصول حقوق و عوارض گمرکی و انجام کنترل های گمرکی اقدام و مجوز ترخیص از گمرک صادر می کند.

در خصوص موضوع توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت با توجه به اینکه انجام تشریفات گمرکی این کالا مشمول اخذ مجوز از سازمان قرنطینه نباتی، بهداشت و استاندارد بوده و هیچ کدام از مجوزهای یادشده برای این کالا صادر نشده لذا اجازه ترخیص این کالا توسط گمرک بندر امام خمینی داده نشده است.

ورود هیچ کالایی بدون اخذ مجوز سازمان های ذیربط امکان پذیر نیست

گمرک ایران تاکید کرد: با راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی تمامی مجوزهای ترخیص به صورت سیستمی و الکترونیکی اخذ می شود و امکان ورود هیچ کالایی، بدون اخذ مجوز سازمان های ذیربط امکان پذیر نیست. بنابراین در صورت عدم صدور مجوز ترخیص از سوی سازمان های همکار گمرک هیچ کالای تجاری امکان ترخیص ندارد و در حال حاضر به کمک سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارتباط گمرک با تمامی سازمان های همکار برای اخذ مجوزهای ترخیص کاملا الکترونیکی انجام می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج