وزارت صنعت در نامه ای به انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تاکید کرد واردات خودرو توسط غیر از نمایندگی رسمی، فقط در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات خودرو را به انجمن صنفی واردکنندگان خودرو ارسال کرد.

مدیرکل دفتر اموراقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تاکید کرد: وزارت صنعت در نامه ای به انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تاکید کرد: واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی، فقط در صورت عقد قرارداد  ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی، براساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت امکان پذیر است.

نمایندگی های مجاز واردات خودرو

در این نامه همچنین آمده است:صرفا عرضه کنندگان (نمایندگی های مجاز شرکت های خارجی در کشور) که قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صنعت اخذ نمایند، می توانند به پیش فروش خودرو مطابق آیین نامه و دستورالعمل و آیین نامه اجرایی مربوطه اقدام کنند.

شرایط واردات خوردو

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج