مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: قیمت فروش کودهای شیمیایی به کشاورزان ثابت بوده و به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شایعه افزایش قیمت کود کشاورزی تکذیب شد.

حمید رسولی، درخصوص شایعه گران شدن قیمت فروش کودهای شیمیایی به ویژه اوره به کشاورزان اظهار نمودند که «دولت تدبیر و امید و هم چنین وزارت جهادکشاورزی برنامه یی برای افزایش قیمت فروش کودهای کشاورزی نداشته و بیان مطلب فوق شایعه یی بیش نیست»

قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان هیچ گونه افزایش نداشته و نخواهد داشت

وی افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته قیمت فروش کودهای یارانه ای به کشاورزان هیچ گونه افزایش نداشته و در ادامه نیز افزایش نخواهد یافت.

وی به کشاورزان اطمینان داد که هیچ گونه افزایش در قیمت فروش کودهای یارانه ای از جمله اوره نخواهیم داشت و کودهای مورد نیاز کشاورزان با قیمت های مصوب از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی آماده عرضه و فروش می باشند.

قیمت کود شیمیایی

رسولی اشاره کرد: وفق مصوبات جلسه بیست و هفتم بهمن امسال، کمیسیون اقتصادی دولت و هم چنین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ستاد تنظیم بازار قیمت خرید کود اوره از شرکت های پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و مقررگردید که قیمت خرید اوره از شرکت های مذکور هم چنان با قیمت های قبلی و بدون هیچ گونه افزایشی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج