با دستور وزیر اقتصاد و به منظور تامین هر چه بیشتر حقوق مودیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی، هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با دستور وزیر اقتصاد و به منظور تامین هر چه بیشتر حقوق مودیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی، هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ایجاد می‌شود.

رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می‌شود رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیات های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیات ماده 251 مکرر مرکز استان انجام شود.

قانون مالیاتهای مستقیم

کرباسیان با تاکید بر توسعه ظرفیت ها برای توجه هر چه بیشتر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها را مکلف کرد با انجام هماهنگی های لازم وفق دستورالعمل اجرایی، نسبت به استقرار هیات مذکور و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کنند به نحوی که از ابتدای سال 1397 شکایات مودیان مالیاتی ابواب جمعی خود را دریافت و اقدامات بعدی را معمول نمایند.

این دستور وزیر اقتصاد که برای اولین بار در وزارت اقتصاد اجرایی می شود

این دستور وزیر اقتصاد که برای اولین بار در وزارت اقتصاد اجرایی می شود، ضمن کمک به تمرکز زدایی در رسیدگی به اعتراض های مودیان مالیاتی، سبب کاهش زمان رسیدگی ها و همچنین کاهش قابل توجه هزینه ها در فرایند رسیدگی خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج