صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، به بررسی سهم فعالیت‌های غیر رسمی در اقتصاد ۱۵۸ کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری موج، صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد ایران رتبه 30 ام در اقتصاد در سایه را کسب کرده است.

در این گزارش آمده است که نتایج بررسی فعالیت‌های اقتصاد در سایه ۱۵۸ کشور در بازه زمانی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵، نشان می‌دهد که متوسط فعالیت اقتصاد غیر رسمی از اقتصاد جهان در این سال‌ها برابر ۳۱.۹ درصد بوده است.

در ایران، ۳۱.۱ درصد از  کل فعالیت‌های اقتصادی را فعالیت های غیر رسمی تشکیل داده است

در ایران، ۳۱.۱ درصد از  کل فعالیت‌های اقتصادی را فعالیت های غیر رسمی تشکیل داده است که نشان می دهد سهم اقتصاد در سایه از کل اقتصاد ایران، کمتر از متوسط جهانی است و در بین ۱۵۸ کشور مورد بررسی، ایران در رده سی ام قرار دارد.

اقتصاد در سایه چیست؟

این گزارش می‌افزاید: اقتصاد در سایه، که با نام‌های مختلفی چون اقتصاد پنهان، اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه شناخته می‌شود، به فعالیت‌های اقتصادی در سایه اشاره دارد و شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی است که به دلیل مسائل مالی، قانونی یا نهادی از مقامات رسمی مخفی است که اگر با فعالیت‌های قانونی جمع شود، تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید.

ایران در رتبه 30 ام سهم فعالیت‌های غیر رسمی در اقتصاد

بولیوی بدترین عملکرد اقتصاد در سایه را داراست

در این رده‌بندی، بولیوی که ۶۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را اقتصاد در سایه تشکیل می‌دهد، بدترین عملکرد را دارد و پس از آن کشور آفریقایی زیمباوه با سهم بیش از ۶۰ درصدی قرار دارد.

اتریش در مقام بهترین کشور دارای اقتصاد در سایه است

از طرف دیگر، اتریش که ۸.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را اقتصاد غیررسمی تشکیل می‌دهد، بهترین کشور جهان و پس از آن سوئیس با ۷.۲ درصد قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج