رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: ثبات سیاسی و امنیت موجب ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، خزاعی اعلام کرد رتبه ریسک اعتباری ایران از از 7 به 5 ارتقا یافت.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: ثبات سیاسی و امنیت موجب ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شده است.

محمد خزاعی در خبر ۲۱ شبکه یک سیما با بیان این مطلب افزود: در حالی که در مقطعی رتبه ریسک اعتباری کشورمان به هفت و بدترین رتبه رسید اما در سال ۲۰۱۷ این جایگاه به شش و در چند روز گذشته به پنج ارتقاء یافته است.

در چند ماه آینده نیز تلاش می کنیم رتبه ایران بهتر شود

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در چند ماه آینده نیز تلاش می کنیم رتبه ایران بهتر شود.

رتبه ریسک اعتباری ایران

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه شامل۳۵ کشور است

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه شامل۳۵ کشور است و رتبه بندی این سازمان تاثیر مهمی در روابط تعاملات اقتصادی کشورها دارد.

فقط ۳۵ کشور رتبه ریسک اعتباری زیر پنج دارند

خزاعی خاطرنشان کرد: از نظر این سازمان فقط ۳۵ کشور رتبه ریسک اعتباری زیر پنج و بقیه کشورها رتبه شش و هفت دارند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج