عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که حذف بخشی از یارانه بگیران یک نیاز و ضرورت است اما در مورد افزایش قیمت بنزین گفت:‌ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل به همان نسبت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که حذف بخشی از یارانه بگیران یک نیاز و ضرورت است اما در مورد افزایش قیمت بنزین گفت:‌ افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل به همان نسبت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه با رادیو در خصوص نظام بودجه ریزی سال 97 و نقاط قوت و ضعف، اظهار کرد: لایحه بودجه 97 به نوعی انقباضی است و دولت بیش از 30 هزار میلیارد تومان بودجه را کاهش داده است و در بخش های متعدد تا 67 درصد افت بودجه داشته ایم.

وی افزود: این امر بیانگر این است که دولت عزم و اراده جدی در خصوص رفتن به سمت بودجه عملکردی دارد و این امر در کلیات بودجه ملاحظه شده است که در واقع به عنوان یک حسن در نظر گرفته می شود.

پورمختار ادامه داد: بودجه ما در حدود 180 هزار میلیارد تومان جاری است و رییس سازمان برنامه وبودجه معتقد است که این میزان را به هیچ عنوان نمی توان کاهش داد زیرا با کاهش بودجه جاری طبیعتا در بخش هایی آسیب خواهیم دید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: امسال به طورمتوسط رقمی در حدود 7 تا 8 درصد افزایش درآمد مالیاتی در بودجه لحاظ شده است که تا سقف تعیین شده وارد خزانه می شود و اگر درآمد بالاتر از آن باشد در استان هزینه خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده که این امر رویکرد مثبت و درخور توجهی است اما از آن جهت که قیمت حامل های انرژی افزایش خواهد یافت این امر موجب تورم می شود و زمانی که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل 50 درصدی است به همان نسبت هم افزایش تورم خواهیم داشت.

پورمختار افزود: دولت پیش بینی کرده است که بخشی از درآمدها به سمت اشتغال و تولید سوق پیدا کند و در حوزه هدفمندی حمایت از بخش تولید را افزایش بدهد که طبیعتا این امر می تواند چرخ تولید را به گردش دربیاورد و موجب خروج از رکود شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: اگر جلوی واردات بی رویه و قاچاق گرفته شود و از دولت حمایت شود در واقع این اقدامات در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

مشکل ما معمولا در اجرای قوانین است

وی با اشاره به اینکه مشکل ما معمولا در اجرای قوانین است، گفت: مجلس و دولت روزهای متمادی با یکدیگر توافق می کنند اما در مرحله اجرا این مسائل عملیاتی نمی شود لذا اگر به موضوع اشتغال و حمایت از تولید اولویت بدهیم به نتایج خوبی دست خواهیم یافت.

پورمختار در خصوص اینکه مجلس به حذف یارانه بگیران رای مثبت خواهد داد یا خیر بیان کرد: به دلیل اینکه حذف بخشی از یارانه بگیران یک نیاز و ضرورت است لذا مجلس در این خصوص همکاری لازم را انجام خواهد داد زیرا از این طریق 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می شود که در حل مشکلات اقتصادی و اشتغال با این میزان می توان اقدامات مفیدی انجام داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج