معاون توسعه اقتصادی معاونت روستایی گفت: یکی از اقدامات این معاونت شناسایی جوانان خلاق روستایی در حوزه استارت آپها است که می تواند در زمینه تقویت روستاها برای ورود به حوزه صادارت اثرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ناصر زرگر درباره اقدامات معاونت توسعه اقتصادی روستایی در حوزه آب گفت: بیش از 90 درصد آب در کشور در حوزه روستایی و کشاورزی است لذا معاونت روستایی در حوزه آب اقداماتی انجام داده است که در این رابطه می توان به بحث حمایت کشاورزی از جمله کشت متناسب با اقلیم، مکانیزه کردن کشاورزی، مدیریت آب و انرژی پاک اشاره کرد.

وی ادامه داد: فناوری های بومی یا سرمایه های بین نسلی از ثروت های کشاورزهای دارای تاریخ به شمار می رود که روی این حوزه هم ورود کرده ایم تا ضمن ساماندهی آن، با مدرنیته تلفیق شود. همچنین از مهمترین محورهای آموزشی در دستور کار مسائل مربوط به  به مدیریت منابع آب، حفظ تعادل مرتع و دام و شناسایی جوانان روستایی است که در حوزه استارت آپها دارای خلاقیت هستند. 

زرگر تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه 25 هزار روستا از طریق استارت آپ ها ظرفیت صادرات پیدا کنند. در تصفیه آب به روش نانو هم در روستاهایی که آب دارند اما آلوده است اقداماتی به صورت پایلوت انجام شده که موفقیت آمیز هم بوده است. 

وی درباره میزان بودجه دریافتی این معاونت در حوزه بهبود وضعیت آب روستایی اظهار داشت: دو سال 500 میلیون دلار و سال قبل 300 میلیون دلار برای آب روستاها بودجه گرفته شد. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج