وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: آرد در کشور براساس استاندارد ۱۰۳ تولید می شود و دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد به صورت مستمر بر ویژگی های آرد نظارت دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار ویدئویی در خصوص کیفیت آرد نانوایی ها در فضای مجازی اعلام کرد: آرد در کشور براساس استاندارد ۱۰۳ تولید می شود و دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد به صورت مستمر بر ویژگی های آرد نظارت دارند.

براین اساس، رعایت استاندارد (شماره ۱۰۳) ناظر بر ویژگی های آرد در کشور اجباری است و دانشگاه های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد با انجام آزمون های مختلف به طور مستمر بر ویژگی های آرد نظارت دارند و در صورت عدم رعایت استاندارد یاد شده با متخلفین برخورد قانونی می کنند.

این گزارش با اشاره به این که گندم تولیدی کشاورزان براساس استاندارد (۱۰۴) خریداری می شود، تاکید می کند: هرگونه استفاده از افزودنی های خوراکی در تولید آرد منوط به اخذ مجوز واحد تولیدی از دانشگاه علوم پزشکی بوده که باید با اصلاح پروانه ساخت انجام پذیرد و در غیر این صورت واحدهای تولیدی مجاز به این اقدام نیستند و دانشگاه علوم پزشکی با هرگونه مغایرت با استاندارد برخورد می کند.

این گزارش در ادامه با رد ادعای مطرح شده در ویدئوی انتشار یافته، تصریح می کند: در مورد انتساب ادعاهای ناروا و تشویش کنندگان اذهان عمومی پیگیری حقوقی خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج