معاون اقتصادی ومحاسبات ملی مرکز آمار ایران گفت:تورم برای دهک اول جامعه ٨.٨ درصد و برای دهک دهم ٧.٤ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، معاون اقتصادی محاسبات ملی مرکز آمار ایران با بیان اینکه تورم کل کشور در آذر ماه سال جاری به ۸ درصد رسید، بیان کرد:تورم شهری ۷.۸ درصد و تورم روستایی به ۹.۲ درصد در آذر رسید.

حسین زاده گفت:تورم برای دهک اول جامعه ٨.٨ درصد و برای دهک دهم ٧.٤ درصد بوده است.  

وی با اشاره به اینکه سال پایه تورم از سال ٩٠ به سال ٩٥ در حوزه تورم تغییر کرده افزود: تورم دهکی از جمله دستاورد بزرگ در مرکز آمار ایران است و تورم شهری، روستایی و کل کشور بر اساس سال پایه ٩٥ محاسبه می شود.

تورم دهک دهم در آذرماه ١٩ درصد کمتر از دهک اول

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ادامه داد: تورم دهکی و دلایل محاسبه این است که تجزیه و تحلیل دقیق علت ها و معلول هایی که منجر به تغییر تورم در هر یک از دهک ها می شود نیاز است به خصوص در حوزه مباحث مرتبط با فقر مورد نیاز قرار می گیرد

به‌گفته این مسوول بر این اساس نتایج محاسبات نشان می دهد تورمی که اقشار پردرآمد جامعه با آن مواجه هستند کمتر از کم درآمد است به نحوی که تورم دهک دهم در آذرماه ١٩ درصد کمتر از دهک اول بوده است.

وی با بیان اینکه سهم  دخانیات و خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوار کم شده و سهم مواد غیرخوراکی بیشتر شده پرداخت و گفت: وقتی سهم خوراکی کم می شود و غیرخوراکی بیشتر می شود نشان می دهد که خانوارها نیازشان به کالاهای خوراکی کمتر شده است.

حسین زاده افزود: اقلامی که برای محاسبه تورم در سبد قرار می گیرند باید دارای ویژگی های خاصی باشند که شاخص های آن از سوی مرکز آمار لحاظ شده است و بین سال ٩٠ تا ٩٥ تعداد ٢٦ قلم حذف و ۳۰ قلم اضافه شده است و پایش در ٤٧٥ قلم کالا در مناطق شهری و روستایی صورت می گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج