وزیر نیرو گفت:مدیریت تقاضا نیازمند بازشدن درهای پژوهش و فناوری وزارت نیرو در ارتباط با شاخه علوم اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وزیر نیرو در جشنواره پژوهش و فناوری و نمایشگاه دستاوردهای حوزه صنعت آب و برق با بیان اینکه باید به منابع انسانی وزارت نیرو توجه بیش‌تری شود افزود:وزارت نیرو وزارتخانه مهمی است که مسئولیت تامین آب و برق پایدار را برعهده دارد و شرایط جمعیتی و اقلیمی ما به ویژه محدودیت منابع زیست محیطی ما را به  سمت اصلاح اخلاق مصرفی سوق داده است. 

اردکانیان با اشاره به اینکه ما با مجموعه چالش ها و تنگناها در اداره امور کشور مواجه هستیم پرداخت و گفت:افزایش تقاضاها و منابع محدود زیست محیطی در مقابله با این چالش ها دو منبع داریم، یکی زمان و فرصت است که محدودیت دارد و منبع دوم،  منابع انسانی ارزشمند، بالفعل و بالقوه کشور است.

وزیر نیرو تصریح کرد: در دو دهه گذشته توفیق داشتم که با نقاط مختلف جهان درارتباط باشم به جرات می گویم که منابع انسانی ما جزو بالاترین ظرفیت های ما است. اگر از زمان و فرصت استفاده صحیح نکنیم ممکن است منابع نیروی انسانی شایسته را از دست دهیم.  

وزیر نیرو‌با بیان‌اینکه در برنامه تقدیمی سرفصلی به عنوان مدیریت منابع انسانی و توسعه پژوهش آمده است‌ پرداخت و گفت:در این سرفصل به نکاتی چون  توسعه پژوهش و فناوری از طریق نقشه راه تحقیقات، گسترش ارتباطات و فعالیت های علمی بین المللی، به هنگام سازی قطب های آموزشی موجود، اشاره شده است. وما دردوره جدید در هر دو بخش آب و برق نیازمند ارتباط معنادارتری با دانشگاه ها هستیم.  

اردکانیان  خاطر نشان کرد:مدیریت تقاضا نیازمند بازشدن درهای پژوهش و فناوری وزارت نیرو در ارتباط با شاخه علوم اجتماعی است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج