افغانستان و ازبکستان موافقتنامه ای برای احداث راه آهن بین دو کشور به امضا رسانده اند که موجب دسترسی استراتژیک ازبکستان به خلیج فارس از طریق خاک ایران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری پاکستان آبزرور، افغانستان و ازبکستان موافقتنامه ای برای احداث راه آهن بین دو کشور به امضا رسانده اند که موجب دسترسی استراتژیک ازبکستان به خلیج فارس از طریق خاک ایران خواهد شد.

موافقتنامه مربوط به این پروژه که در چهارچوب کوریدور حمل و نقل ترانس-افغان منعقد شده، در تاشکندف پایتخت ازبکستان و توسط روسای جمهور دو کشور به امضا رسید.

بر اساس این طرح، قرار است یک خط ریلی جدید به طول بالای 1000 کیلومتر از مزار شریف در استان شمالی بلخ به شهر هرات در غرب این کشور که در نزدیکی مرز با ایران قرار دارد احداث شود.

این خط آهن از نیاب آباد در مزار شریف به هرات از یک سو و قندوز از سوی دیگر کشیده خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج