دبیرکل کانون کارگزاران بورس از سازمان بورس درخواست کرد زمان دریافت وجوه ناشی از فروش سهام مشتریان توسط کارگزاران از سه روز کاری به یک روز کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در نامه‌ای به علی سعیدی نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خواستار کاهش زمان تسویه کارگزاران با مشتریان از 3 روز کاری به یک روز شد.

بر اساس این گزارش در بخشی از نامه روح‌الله میرصانعی آمده است: در حال حاضر مشتریان لازم است قبل از سفارش خرید، وجوه مربوطه را به حساب شرکت کارگزاری واریز نمایند، در صورتی که سه روز کاری پس از انجام فروش می‌توانند وجوه مربوط را دریافت نمایند.

بنابر این در راستای افزایش تناسب بین زمان واریز و دریافت وجوه توسط مشتریان، کاهش زمان دریافت وجوه توسط فروشندگان و بالتبع آن افزایش نقدشوندگی و همچنین یکسان شدن زمان تسویه اوراق بدهی و سهام پیشنهاد می‌شود زمان تسویه سهام از "T+3" به"T+1" کاهش یابد.

گفتنی است تسویه و پایاپای،‌ فرآیندی است که طی آن حقوق و تعهدات طرفین معامله در یک جلسه معامله محاسبه می شود و وجوه حاصل از معامله، تسویه و اسناد مربوطه مبادله می‌شود. بر این اساس فعالیت‌های مرتبط با تسویه و پایاپای انواع معاملات در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس در شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می پذیرد.

جزئیات ابزارهای مالی و روزهای تسویه آن به شرح زیر است:

نوع ورقه: سهام بورس، تاریخ تسویه: ( T+3)

نوع ورقه: سهام فرابورس، تاریخ تسویه: ( T+3)

نوع ورقه: حق تقدم سهام، تاریخ تسویه: ( T+3)

نوع ورقه: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در سهام، تاریخ تسویه: ( T+3)

نوع ورقه: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مختلط، تاریخ تسویه: ( T+2)

نوع ورقه: واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه در اوراق با درآمد ثابت، تاریخ تسویه: ( T+1)

نوع ورقه: واحدهای سرمایه گذاری صندوق های زمین و ساختمان، تاریخ تسویه: ( T+3)

نوع ورقه: اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ، تاریخ تسویه: ( T+3)

نوع ورقه: اوراق مشارکت، تاریخ تسویه: ( T+1)

نوع ورقه: صکوک اجاره، تاریخ تسویه: ( T+1)

نوع ورقه: صکوک مرابحه، تاریخ تسویه: ( T+1)

نوع ورقه: گواهی سپرده، تاریخ تسویه: ( T+1)

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج