وزیر انرژی عربستان در حاشیه همایشی در قزاقستان که وزیران انرژی قزاقستان و روسیه نیز در آن حضور داشتند، گفت: درباره راهبرد ۲۴ کشور امضا کننده توافق جهانی کاهش تولید نفت، رضایت کلی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، با بیان اینکه برای کاهش سطح ذخیره‌سازی نفت در جهان تلاش بیشتری لازم است، گفت: همه تأیید می‌کنند که هنوز به هیچ وجه کار تمام نشده است و برای پایین آوردن سطح ذخیره سازی، همچنان تلاش بسیار زیادی باید انجام شود؛ مأموریت هنوز تمام نشده است و تلاش بیشتری باید صورت گیرد.

وی در حاشیه همایشی در قزاقستان که وزیران انرژی قزاقستان و روسیه نیز در آن حضور داشتند، گفت: درباره راهبرد ۲۴ کشور امضا کننده توافق جهانی کاهش تولید نفت، رضایت کلی وجود دارد.

به گفته الفالح، دیگر امضا کنندگان توافق جهانی کاهش تولید نفت که با وی صحبت کرده‌اند، همین دیدگاه را داشته‌اند. دیروز هم همین دیدگاه‌ها را از رئیس جمهوری قزاقستان (نورسلطان نظربایف) شنیدم.

به گفته وزیر انرژی عربستان، مسئولان مالزی، اکوادور، نیجریه و لیبی نیز همین دیدگاه را داشته‌اند. همه آنها به همکاری با دیگر تولیدکنندگان و حمایت از توافق، متعهد بودند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج