نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی کشور در بحث تولید و صادرات وجود رانت های دولتی است که به صورت غیر مستقیم باعث نابودی تولید داخلی می شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره واردات برنج های خارجی در زمان برداشت برنج های داخلی گفت: صراحتا در قانون مطرح شده است که در زمان برداشت برنج در کشور نباید واردات برنج خارجی داشته باشیم و انجام این عمل ممنوع است.

علی وقف چی با بیان اینکه با رانت های که وجود دارد افراد سطوح بالا اجازه نمی دهند مجلس وارد عمل شود افرود: متاسفانه این افراد را صراحتا مقابل قانون می بینیم. مگر می شود کسی جز افراد خاص برنج های خارجی را در زمان ممنوعیت وارد کشور کند؟بحث نمایندگان مجلس همین است که این افراد چه کسانی هستند؟

وی با اشاره به اینکه در این زمینه هیچ کس پاسخگو نیست ادامه داد:یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی کشور در بحث تولید و صادرات وجود همین رانت های دولتی است که به صورت غیر مستقیم باعث نابودی تولید داخل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:برخی از مسوولین در تصمیم گیری های اساسی  کشور از احساسات خود پیروی می کنند و همین موضوعات باعث به وجود آمدن رانت ها و مسایلی از این قبیل شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج