بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و 366 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 9.0 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.3 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و 366 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 9.0 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24.3 درصد افزایش نشان می دهد.

حجم پول در این دوره به 1657.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مردادماه سال گذشته 12.4 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 1.7 درصد رشد یافته است.

میزان شبه پول در گزیده های آماری منتشر شده در مردادماه سال جاری به 12004.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به اسفندماه گذشته 10.1 درصد رشد داشته است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج