آسیا سیر ارس که در حوزه حمل و نقل ریلی فعال است به عنوان هشتاد و ششمین شرکت بازار دوم فرابورس ایران در این بازار درج نماد و در نوبت عرضه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، امروز ۱۵ مهرماه نشست خبری بررسی وضعیت شرکت آسیاسیر ارس برگزار و این شرکت در نوبت عرضه اولیه قرار گرفت. این شرکت با سرمایه ۸۰ میلیارد تومانی، به عنوان هشتاد و ششمین شرکت بازار دوم معاملات فرابورس و در گروه حمل و نقل و با نماد "حسایا" درج شده است.

کارگهی مدیرعامل توکافولاد به معرفی شرکت پرداخته و هدف از ورود زیرمجموعه های این هلدینگ به بازار سرمایه را شفافیت و الزام شرکتها به رعایت ضوابط بورسی، نزدیک کردن قیمت شرکت به قیمت واقعی، ارزش آفرینی برای سهامداران و جذب سرمایه از بازار اعلام کرد.

وی در خصوص اهمیت حمل و نقل در کشور گفت: برای پی بردن به اهمیت حمل و نقل برای دولتمردان، می توان به اولویت این مهم و اختصاص بودجه خاص به این موضوع اشاره کرد.