مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه نباید موسسات فرهنگی مالیات پرداخت کنند گفت:طی بخشنامه های شماره37/93/200مورخ13/3/1393 و شماره 134/93/200مورخ2/12/1393 آگهی های منتشره در روزنامه ها ونشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز معاف می باشند.

مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در پاسخ به این سوال که با توجه به معافیت موسسات فرهنگی از پرداخت مالیات چرا هنوز برخی از ارگان ها و سازمان ها با توجه به مصوبه خود سازمان مالیاتی  کشور این قانون را اجرایی نمی کنند، اظهار کرد: به طور کلی مطابق مقررات بند «ل» ماده 139 اصلاحی قانون یادشده؛ فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط) فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند و نوع فعالیت آن ها در جدول منضم به دستور العمل اصلاحی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده139 قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 149/93/200 مورخ 1393/12/25 تصریح گردیده است، به شرط تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و انجام سایر تکالیف قانونی مربوط، می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این قانون استفاده نمایند.

محمد برزگری با بیان اینکه نباید موسسات فرهنگی مالیات پرداخت کنند تصریح کرد:به موجب بخش 2-2 فهرست فعالیت های مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 قانون موصوف موضوع دستورالعمل ماده12 آئین نامه اجرایی تبصره 3 مذکور که طی بخشنامه فوق به ادارات امور مالیاتی کشورابلاغ گردید ونیز مفاد بخشنامه شماره15822/200/ص مورخ 1391/06/08 "طراحی و انتشار آگهی درطبقه فعالیت های مطبوعاتی مشمول معافیت موضوع بند فوق الذکر قرارگرفته و از شمول پرداخت مالیات معاف است.

به گفته وی ضمنا به موجب بخشنامه های شماره37/93/200مورخ1393/03/13 و شماره 134/93/200 مورخ 1393/12/02آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز معاف می باشند.

 مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه عدم اجرای معافیت مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم راجع به درآمد تبلیغات آگهی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را منع از پرداخت مالیات کرده است یادآور شد: با عنایت به مراتب فوق و نیز در اجرای مقررات مورد اشاره، درآمد حاصل از طراحی و انتشار هرگونه آگهی توسط اشخاص دارنده مجوز فعالیت انتشار نشریات و مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با رعایت سایرمقررات موضوعه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج
فایل پیوست: دانلود