کمیجانی در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به این که اقداماتی در سال جاری در دست است که امیدواریم موانع رفع شود گفت: اگر بانکی غیر متعارف عمل می کند به همه بانک ها ربط ندهیم، به جای دیدن نیمه خالی نیمه پر را ببنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، کمیجانی در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به این که اقداماتی در سال جاری در دست است که امیدواریم موانع رفع شود گفت: مهم ترین الویت ما حفظ تولید و شغل بود که از این مهم به خوبی برآمدیم.

او افزود: 24 هزار واحد تولیدی به ما معرفی شد که حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

کمیجانی ادامه داد: حدود  20 هزار میلیارد تومان تسهیلات که از طریق شورای اشتغال شناسایی می شود در نظر گرفته شده است.

او افزود: مشکلات را قبول دارم اگر بانکی غیر متعارف عمل می کند به همه بانک ها ربط ندهیم، به جای دیدن نیمه خالی نیمه پر را ببنیم.

قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: از بدو شروع یازدهم گرایش بانک مرکزی اشتغال و تولید بوده است.

او ادامه داد: در جهت نرخ سود گام های در شرف برداشتن است و بر اساس گفته رئیس بانک مرکزی نرخ سود 15 درصد باید عملیاتی شود.

کمیجانی درباره سامان دهی موسسات مالی غیر مجاز گفت: حضور این موسسات باعث شد که من نرخ بانکی اصولی را عملیاتی نکنیم، ما در حال سامان دهی هستیم و نباید بگذاریم که این  موسسات غیر مجاز برگردد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج