معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکالیف و پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری در این ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار سال 1396 تعیین شده است

ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) اولویتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری عنوان شده است.

بر اساس این ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های فوق وظایفی تعریف شده است

اجرای پروژه های مصوب سال جاری در چهارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی،صدور احکام برای معاون و معاونین ذیربط به عنوان مجری ظرف حداکثر یک هفته از جمله وظایفی است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه تعریف کرده است

بر اساس این ابلاغیه مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

همچنین تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی» برای اجرا در سال 1396 می باشند.

طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد.

برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

بر اساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج