دکتر محمود رضا امینی-

می توان مقاومت در اقتصاد مقاومتی را پایداری، اصرار و تاکید عملی کردن اقتصاد مقاومتی بجای شعاری نمودن آن معنا کرد همانطوریکه مقام معظم رهبری همواره چنین تاکید و اصرار می ورزند.

اما اینکه چرا و تا چه زمانی بالاترین مقام کشور که امر و نظرش حکم شرعی و قانونی و واجب العطاعه است باید اصرار وتاکید نماید را بطور اختصار و شرح زیر ارایه می نماییم.

۱-علی رغم تلاش های دولتمردان ،خصوصا معاون اول و محترم رئیس جمهوری که مسئولیت ستاد اقتصاد مقاومتی را دارد و از بهمن ماه تلاش نمود گزارش عملکرد خود در این زمینه را به مقام معظم رهبری، مسئولین عالی رتبه کشور و علمای بزرگوار دهد نتایج کافی به مقصود نبوده و حتی مانع نگرانی هم نشده است.

۲-روند رو به رشد کشور با وضعیت بحرانی و تهدید آمیز اقتصادی مواجه است و باید هرچه سریعتر اقدامات اساسی و جدی انجام شود.

۳-تبلیغات انتخاباتی یک واقعیت اجتناب ناپذیر برای رئیس دولت و سایر کاندیداهای ریاست جمهوری است که قطعا همه باید درد اساسی کشور یعنی مشکلات اقتصادی را وجه نموده و راههای عملی نه شعاری را در برنامه های خود ارایه دهند.

۴-صاحب نظران و دست اندر کاران اقتصادی صرف نظر از سود آوری به هر قیمت فعالیت های خود را حول محور اشتغال و تولید داخلی و عدم واردات کالاهای خارجی قرار دهند. 

۶- خلاصه بسیج ملی یا نهضت و جهاد اقتصادی را بطور جدی شروع نمایند.

قطعا نباید با روش ها و برنامه های مخرب تولید و اشتغال و مشوق واردات و تنبلی و نفت خواری در مقابل اقتصاد مقاومتی مقاومت کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج