وزیر نفت با بیان اینکه "ملی شدن واقعی نفت در سالهای پس از انقلاب محقق شد"، گفت: ملی شدن واقعی زمانی است که ما توانمندی هایمان را بالا ببریم، ملی شدن به معنای انزوا نیست، ملی شدن به معنای درون زایی و برون نگری است.

به گزارش خبرگزاری موج، «بیژن زنگنه» وزیر نفت در بخش خبر رادیو اظهار داشت: 29 اسفند یک روز مهم است که در این روز یک رخداد مهم در تاریخ کشور ما رخ داده است.

وی افزود:‌ ما جزو اولین کشورهایی بودیم که برای ملی شدن نفت به معنای اینکه مالکیت بر منابع و تأسیسات نفتی خودمان را برعهده بگیریم اقدام کردیم و اکنون شصت و ششمین سالروز ملی شدن صنعت نفت را جشن می گیریم.

وزیر نفت با بیان اینکه "ملی شدن واقعی نفت در سالهای پس از انقلاب محقق شد"، گفت: ملی شدن واقعی زمانی است که ما توانمندی هایمان را بالا ببریم، ملی شدن به معنای انزوا نیست، ملی شدن به معنای درون زایی و برون نگری است؛ همان چیزی که در اقتصاد مقاومتی به درستی مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشته اند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج