از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر ۴۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس، فرابورس و مزایده فروخته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، از ابتدای امسال تا به امروز 42 هزار و 561 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، 5323 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 522 میلیارد ریال در فرابورس و 36716 میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسیده است.

همچنین از 42 هزار و 561 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، 41177 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 1296 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 88 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده است.

افزون بر این؛ از این میزان واگذاری، 20480 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 22081 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج