آمارهای منتشر شده از سوی اوپک نشان داد میزان تبعیت ۱۱ کشور عضو این سازمان از توافق کاهش تولید در ماه ژانویه ۹۳ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت عضو اوپک تولید خود  را در ماه ژانویه به میزان قابل توجهی کاهش داده تا ضمن کاهش مازاد عرضه موجب تقویت قیمت ها شود. این کاهش قابل توجه کمک کرده تا میزان تبعیت اوپک از توافق کاهش تولید به بیش از 90 درصد برسد.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد، بر اساس آمارهای ثانویه ای که اوپک از آنها برای رضد میزان تولید استفاده می کند، عرضه نفت 11 عضو این سازمان در ماه ژانویه به 29.888 میلیون بشکه در روز رسیده است.

بر اساس محاسبات رویترز بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی اوپک، میزان تبعیت 11 کشور عضو این سازمان از توافق کاهش تولید در ماه ژانویه 93 درصد بوده است. این رقم بالاتر از ارزیابی آژانس بین المللی انرژی است که گفته بود میزان تبعیت اوپک 90 درصد بوده است.

محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک در خبر عربستان گفت: «آمارهای اولیه نشان دهنده سطح بالای تبعیت اوپک است... تاکنون تبعیت خیلی خوب بوده است.»

عربستان به اوپک اعلام کرده که تولید نفت خود را بیش از برآوردهای منابع ثانویه کاهش داده و تولید خود را در ماه ژانویه بیش از 700 هزار بشکه در روز کاهش داده و به 9.748 میلیون بشکه رسانده است که کمتر از رقمی است که در توافق تعهد کرده بود.

این گزارش حاکی است، میزان تولید کلیه اعضای اوپک از جمله نیجریه و لیبی که از توافق مستثنی شده اند به میزان 890 هزار بشکه در روز کاهش داشته و به 32.14 میلیون بشکه در روز رسیده است.

سطح تولید گزارش شده به اوپک از سوی کشورهای الجزایر، ایران، عراق، امارات و ونزوئلا بالاتر از رقم برآورد شده توسط منابع ثانویه بوده است

 10 کشور از 11 کشوری که متعهد به کاهش تولید بودند تولید خود را کاهش داده اند، و تنها کشور گابن تولید خود را حدود 200 هزار بشکه در روز افزایش داده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج