فرشید شکرخدایی اظهار داشت که برخی واردکنندگان خودرو به دستکاری آپشن های خودروهای وارداتی میپردازند.

فرشید شکرخدایی در گفت وگو با علی جواهرچی خبرنگار خبرگزاری موج با بیان این مطلب عنوان کرد:برخی واردکنندگان خودرو برای این که در بازار رقابتی بتوانند باقی بمانند برخی آپشن های خودرو مانند تایرها ،رینگ ها وحتی موارد دیگر را در همان بازار امارات دستکاری می کنند. وی ادامه داد:قیمت خودروهای وارداتی که توسط چند نمایندگی وارد میشوند تفاوت هایی دارد و ۳ درصد حق گارانتی به جز گارانتی بین الملل ارتباطی به مصوبات اتاق بازرگانی ندارد. شکر خدایی افزود:در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو موضوع ۳ درصد ارزش خودرو برای گارانتی نمایندگی های داخلی مطرح شده و وزارت صنعت، معدن وتجارت باید به این موضوع بپردازد.