معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات تعاونی های مسکن با همکاری های بین دستگاهی قابل حل است.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد میدری روز شنبه در همایش فرصت ها و چالش های تعاونی های مسکن استان قزوین از این دسته تعاونی ها به عنوان تنها راه خانه دار شدن افراد کم درآمد نام برد و افزود: در این راستا باید نهایت تلاش خود را به منظور حل مسائل و مشکلات این گونه تعاونی ها به عمل بیاوریم.

معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی قوانین و مقررات مرتبط با تعاونی ها را نیازمند تغییر و اصلاح دانست و اضافه کرد: به عنوان نمونه در تعاونی های مسکن که قرار است چندصد واحد در آنها ساخته شود، شرط بازرسی تنها سواد خواندن و نوشتن تعیین شده که این صحیح نیست. این مقام مسوول با بیان اینکه نظارت بر ساخت و کیفیت واحدهای مسکونی مربوط به تعاونی ها بر عهده وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، اضافه کرد: باید قانون نظام مندی را وارد این حوزه کنیم تا با نظارت جدی و مناسب بر ساخت و سازها و کیفی سازی مشکلات تعاونی های مسکن حل شود و تخلف های مربوط به این بخش کاهش یابد. وی با بیان اینکه وجود مشکلات پیرامون تعاونی های مسکن اعتماد مردم را به این دسته تعاونی ها کاهش می دهد، افزود: در برخی تعاونی های مسکن به دلیل تخلف و یا اختلاف بین اعضاء شاهد افزایش هزینه های ساخت هستیم به گونه ای که واحدهای مشابه غیرتعاونی با قیمت کمتری به مرحله تکمیل و تحویل می رسند. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: اگر شهروندان را توجیه کنیم تا در نشست های مجمع و انتخابات مربوط به تعاونی های مسکن حضور پیدا کنند از حجم انحراف ها و تخلف های این حوزه کم می شود. میدری با بیان اینکه مدیران دولت باید به تعاونی ها اعتماد کنند و برای حل مشکلات آنها به طور جدی تلاش کنند، اظهار کرد: تخلف های تعاونی مسکن به هر میزان کم که نیز وجود داشته باشد زیاد است چرا که باعثبی اعتمادی مردم به نهاد تعاون می شود. این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه تعاونی های مسکن فرصت مناسبی برای خانه دار شدن مردم هستند اما به دلیل بی توجهی به ایجاد زیرساخت های عمومی و رفاهی در برخی واحدهای مسکن مهر و تعاونی های مسکن آنها از فرصت به تهدید تبدیل شده اند. در این نشست مسائل و مشکلات تعاونی های مسکن استان قزوین تشریح شد. در استان قزوین ۳۰۰ تعاونی در بخش مسکن به ثبت رسیده است که از این تعداد ۹۲ تعاونی فعال بوده و در مرحله ساخت و تحویل هستند.