سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد نجف آباد، حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در حکمی، رضا ابراهیمی کهریز سنگی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب کرد. رضا ابراهیمی پیش از این ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد نجف آباد بود. وی سومین رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد از زمان تاسیس در سال ۱۳۶۴ تاکنون است. دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ۲۷ هزار دانشجو و ۶۰۰ هیات علمی دارد.