مدیر روابط عمومی آتش نشانی استان اصفهان گفت: فردی ۶۵ ساله به علت بی احتیاطی در چاه کشاورزی زمین خود به عمق ۳۵ متر در جاده مرغ اصفهان سقوط کرد.

به گزارش خبر گزاری موج از اصفهان ، شریعتی بیان کرد : وی از ناحیه پا،سینه و سر آسیب دید که آتش نشانان بعد از اطلاع یافتن خود را به مکان رسانده و کمتر از ۱۵ دقیقه مرد کشاورز را نجات دادند. وی افزود : این امداد رسانی با کمک ایستگاه های ۵ ، ۱۲ و ۱۳ انجام گرفت و فرد مصدوم به سرعت به اورژانس منتقل شد.