بعد از ۲۰ سال ریاست فروغی ابری سید محمد امیری محمد آبادی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سید محمد امیری محمدآبادی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) منصوب کرد. در حکم میرزاده خطاب به امیری آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جناب عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان منصوب می‌شوید. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این حکم تاکید کرده است: بدیهی است همه واحدها و مراکز آموزشی استان اصفهان نیز زیر نظر جناب عالی اداره خواهد شد. امید است با توکل به خداوند متعال با صداقت کاری، امانت داری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید. حدود یک ماه پیش فروغی ابری بعد از حدود ۲۰ سال ریاست بر این دانشگاه از سمت خود استعفا کرد و اکنون با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امیری جایگزین وی شده است.