استاندار اصفهان تاکید کرد: مدیرانی که در بدنه اصلی دولت هستند بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق می گیرند و مبلغ پرداختی آنها کاملاً مشخص است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، رسول زرگرپور در خصوص دریافت حقوق های نجومی و نحوه برخورد با مدیران متخلف اظهار کرد: مسوولان کشور کار بسیار گسترده ای را برای حل این مشکلات درنظر گرفته و انجام می دهند و در آینده اعلام خواهند کرد که چگونه با آنها برخورد می کنند. استاندار اصفهان با بیان این که مسأله حقوق های نجومی ارتباطی با بدنه دولت ها ندارد، تاکید کرد: همه این مسائل مرتبط با سیستم های شبهه دولتی مانند بانک ها، شرکت ها و از این دست نهادها می باشد که به عنوان بدنه اصلی دولت محسوب نمی شوند. وی افزود: مدیرانی که در بدنه اصلی دولت هستند بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق می گیرند و مبلغ پرداختی آنها کاملا مشخص است، لذا می بینید عمده ی مدیران متخلف مربوط به بانک ها و شرکت ها هستند و برخی نیز مربوط به وزارتخانه هایی می باشند که قوانین ویژه و خاصی دارند.