استاندار اصفهان گفت: واحدهای صنعتی و کشاورزی کوچک باید از سوی دستگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرند و حمایت شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول زرگرپور در یازدهمین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به گزارش ارائه شده بسیج سازندگی در زمینه مردمی کردن اقتصاد مقاومتی گفت: بسیج سازندگی در این راستا در دو سه سال گذشته یکصد میلیارد تومان تسهیلات ارائه و ۱۰ هزار شغل ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه هماهنگی برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی در بسیج سازندگی از ۳- ۴ سال پیش صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر هماهنگی با بخش های کشاورزی و صنعتی مدنظر قرار گرفته و فعالیت ها طبق استانداردها در حال انجام است. زرگرپور با اشاره به ایجاد اشتغال های خانگی توسط واحدهای خُرد گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) سال گذشته هشت هزار شغل ایجاد کرد که باید این قبیل بخش ها تقویت شود. استاندار اصفهان افزود: اشتغال در واحدهای کشاورزی و صنعتی کوچک باید مورد توجه قرار گیرد چرا که می تواند بخشی از مشکلات مربوط به اشتغال را حل کند. وی از همه دستگاه ها خواست که در صدور مجوز و سایر درخواست ها، از واحدهای صنعتی و کشاورزی کوچک حمایت کنند. زرگرپور با اشاره به اینکه در شرایط فعلی باید دستگاه ها تفسیر موسعی از قانون داشته باشند، گفت: بخشی از عدم سرمایه گذاری ها در استان بدلیل سختگیری دستگاه های اجرایی و عدم تفسیر موسع از قانون است. وی افزود: دستگاه ها یک وظیفه کلی در باره اجرای پروژه های اقتصاد مقامتی دارند و در کنار این وظیفه باید پروژه ها نیز مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد. استاندار اصفهان با اشاره به گزارش بسیج سازندگی افزود: مردمی کردن اقتصاد مقاومتی طی مراحل پنج گانه رصد،پژوهش،آموزش، گفتمان سازی و اقدام عملی انجام خواهد شد.