مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در خصوص بارش های رگباری همراه با صاعقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، منصور شیشه فروش در خصوص بارش های رگباری همراه با صاعقه در برخی مناطق استان اصفهان هشدار داد.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی و مرکزی اصفهان گفت: کشاورزان و باغداران مراقب باشند هنگام رعد وبرق به محلی مسقف ومطمئن پناه ببرند و نکات ایمنی را رعایت کنند.